Jan Bradáč

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
narozen
1. února 1978 v Praze


jazyky
angličtina - pokročilý (CAE-Certificate in Advanced English)
němčina - začátečník

softwarová znalost
AutoCAD, 3d Studio MAX, Photoshop, InDesign, Illustrator

zájmy / hobby
hudba, sporty, cestování, filmy, vaření, umění
born
1st February 1978 in Prague


languages
English - advanced (CAE - Certificate in Advanced English)
German - beginner

software skills
AutoCAD, 3d Studio MAX, Photoshop, InDesign, Illustrator

interests / hobbies
music, sports, travelling, movie, cooking, art
vzdělání / kvalifikace
1992-1996 Gymnázium Jana Keplera, Praha
1996/1997 Student Agency, Praha-jazyková škola
1997-2001 Fakulta architektury, ČVUT, Praha
2001/2002 International House, Cairns, Australie - jazyková škola
2002/2003 Fakulta architektury, ČVUT, Praha
2003/2004 Fakulta architektury, HUT, Helsinki
2004/2005 Fakulta architektury, ČVUT, Praha

pracovní zkušenosti
1996/1997 Studio BODI, Praha-architektura a design
1999 Vladimír Jeník, Praha - architektonické modely
2000 Daniel Smitka, Praha - architektura a design
2000/2001 Tebodin CZ, Praha - projekční činnost
2001/2002 The Coffee Club, Cairns, Australie - číšník
2006/2007 ARW architekti, Praha - architektura, urbanismus, inženýrink
2007/2008 Studio Mumbai Architects, Bombaj - architektura, design
education / qualification
1992-1996 Grammar school of Jan Kepler, Prague
1996/1997 Student Agency, Prague - language school
1997-2001 Faculty of Architecture, CTU, Prague
2001/2002 International House, Cairns, Australia - language school
2002/2003 Faculty of Architecture, CTU, Prague
2003/2004 Faculty of Architecture, HUT, Helsinki
2004/2005 Faculty of Architecture, CTU, Prague

working experiences
1996/1997 Studio BODI, Prague - architecture, design
1999 Vladimír Jeník, Prague - architectural models
2000 Daniel Smitka, Prague - architecture, design
2000/2001 Tebodin CZ, Prague - architecture, constructions
2001/2002 The Coffee Club, Cairns, Australia - waiter
2006/2007 ARW architects, Prague - architecture, urban planning, engineering
2007/2008 Studio Mumbai Architects, Mumbai - architecture, design