Jan Bradáč

02/05
Slovakia
V únoru jsme jeli k Jane na chalupu na Slovensko. Do Tater. Jelo jedno Skínovo velký auto a jedno Mišikovo malý auto. Kromě aut a jejich řidičů jela taky Klára, Jane, Martin a ich. Všude byla spousta novýho sněhu, pohled na polámaný stromy po vichřici byl ale dost smutnej, viditelnost byla dobrá a sjezdovky plný Poláků na prázdninách. Za Martinem přijely dvě polský kamarádky a pár dní s náma pobyly. Trošku jsme hráli hry, pili borovičku a Smedného mnicha, Skín oslavil narozeniny a upekl si dort.
In February we went to Jane’s family country house in Slovakia. In Tatras. We went by Skinhead’s big car and by Mouseman’s small car. Apart from the cars and their drivers there was also Klara, Jane, Martin and I. There was heaps of new snow everywhere, the look at the destroyed trees after the winds was pretty sad though, visibility was good, the slopes were full of Polish people on holidays. Two Polish girls came to visit Martin and they stayed around for a couple of days. We played games a bit, drank liquor and Slovak beer, Skinhead celebrated his birthday and baked a cake for himself.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact