Jan Bradáč

08/04
Portugal
Po Finsku jsme si s Jane udělali léto a jeli do tepla, za kamarádem Pedrem do Portugála. Při přestupu z letadla na autobus v Madridu nám (Jane) ukradli doklady, peníze, techniku. Nic se nenašlo, nikdo nic nevrátil, autobus do Lisabonu nám ujel, takže jsme neplánovaně přespali v parku u nádraží. Přejetím hranice se na nás ale štěstí začalo usmívat. Lisabon, Porto, stopem na Algarve, liduprázdný ostrov, Pedrova maminka, kamarádi, grilování, Alvaro Siza, Calatrava, Rem Koolhas, návštěva Felixe a Rodriga ve španělský Galicii, Santiago de Compostela a domu. Nejlepší dovolená.
After Finland Jane and I went on vacation to meet Pedro in Portugal. When changing from plane to bus in Madrid we (Jane) got robbed. They stole money, passport, electronics. Nothing was found, nobody returned anything, we missed the bus to Lisbon and so unintentionally stayed in a nearby park overnight. By crossing the border good fortune began to smile at us though. Lisbon, Porto, hitchhiking to Algarve, a deserted island, Pedro’s mom, grilling, Alvaro Siza, Calatrava, Rem Koolhas, a visit to Spanish Galicia, friends Rodrigo and Felix, Santiago de Compostella and home. The best vacation ever.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact