Jan Bradáč

05/04
Norway
Ještě než se většina lidí rozprchla zpátky do svých vlastí, podnikli jsme cca desetidenní cestu na sever do Norska. Jeli jsme vanem nahoru přes skoro celý Finsko na Nordkapp, což je už Norsko, pak dolů po pobřeží na Lofoty, kde je vesnice s nejkratším jménem na světě A, a zpátky přes kousek Švédska do Finska. V autě nás bylo sedm. Alex, Valeria, Annemarie, Pedro, Felix, Rodrigo a já. Poprvý jsme si zkusili, jaký to je spát za bílý noci. Když si člověk zatáhne, tak to jde, a když potřebuje na záchod, vidí aspoň na cestu.
Just before most of the people fled back to their countries we made roughly a ten-day trip north to Norway. We went by a van up through almost all Finland to Nordkapp, which is already Norway, then down along the coast to the Lofoten islands, where the village with the shortest name in the world is, and back through a bit of Sweden to Finland. We were seven in the car. Alex, Valeria, Annemarie, Pedro, Felix, Rodrigo and me. We experienced sleeps during white nights for the first time. It was ok when one drew the blinds, and you at least see the way when you need to pee.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact