Jan Bradáč

04/95
Italy
Ve třetím ročníku na gymplu se v rámci semináře dějin umění zorganizoval výlet do severní Itálie. Jel kdo chtěl, nejenom studenti semináře. Ty by autobus zdaleka nenaplnili. Tématem zájezdu byla pozdní gotika a ranná renesance, ale taky, pro většinu včetně mě, první cesta ven bez rodičů, první italská pizza, zmrzlina a víno. První stopka byla v Benátkách a pak už to šlo, dvě až tři města denně. Florencie, Modena, Mantova, Verona, Pisa atd. Cestou zpátky jsme se stavili v Salzburku, kterej mě vůbec nebavil. Jinak to bylo skvělé.
In the third year of high school a trip to northern Italy was organized as a part of history of arts seminar. Whoever wanted to go went, not only the students of the seminar.They themselves would not fill up the bus. The motive of the trip was obviously the late gothics and early renaissance but also, for the most including me, a first trip abroad without parents, first genuine italian pizza, ice cream and wine. The first stop was Venice and then two three cities a day. Florence, Modena, Mantova, Verona, Pisa etc. On the way back we stopped in Salzburg which I found totally boring. Otherwise it was awesome.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact