Jan Bradáč

07/07-06/08
India
V březnu 2007 poslal Roy email o práci v Indii, během týdne jsem se rozhodnul, v červenci jsem přistál v Bombaji. Na podzim přiletěl Luboš, po Silvestru Kristyna, a tak jsme vytvořili českou komunitu s česnečkou, bramborákama a vdolkama. Práce ve skvělým ateliéru, s úžasnejma lidma, o sobotách a většinou i o nedělích, Vánoce s Lubošem a Benem v Goa, a nakonec pár tejdnú cestování, alone ale o to intenzivněji, na sever. Vlakem, letadlem i autobusem, do Jodhpuru, Čándígaru, Ladakhu, Varanásí, Agry a zpět do Mumbaie. Nezapomenutelné.
In March 2007 Roy sent an email about his job in India, I made my decision within a week, in July I landed in Bombay. In Autumn Lubos arrived, after the New Year also Kristyna, and so we set up the czech community with garlic soup and potato pancakes. We worked in an amazing studio, with wonderful people, on Saturdays and mostly Sundays also, Christmas with Lubos and Ben in Goa and at the end a few weeks of travelling, alone but the more intensely, to the north. By train, plane and also bus, to Jodhpur, Chandigarh, Ladakh, Varanasi, Agra and back to Mumbai. Unforgettable.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact