Jan Bradáč

03/09
France
Po letech zase na hory do Francie, Serre Chevalier. Zájezd nám zařídily a vyřídily dvě bývalý učitelky, nyní zábavná televizní dvojice Hani a Leni. Kromě nich jel taky Lipi, kterýmu jsem Jitu, tou dobou už v Bavorsku, nahrazoval já, a klasická dvojice Péťa s Miš. Nás šest spalo v apartmánu o podlahové ploše cca 30m2, ale okno jsme měli jenom Lipi a já, spící na gauči v hlavní místnosti, Hani s Leni spaly na chodbě, Miš s Petru v komoře. Taky jeli sourozenci Lucie a Ivoš Zelení, z nichž ten ošklivější, a hloupější, si třetí den zlomil na snowparku ruku.
After a few years skiing in France again. Serre Chevalier. The trip was organized and arranged for us by two former teachers, nowadays an amusing television couple, Hani and Leni. Besides them, there was also Lipi to whom I was a substitution for Jitu, and a traditional couple Petru with Mouseman. Us six slept in an apartment having 30 sqms of floor area but only Lipi and me had a window since we slept on a sofa in the main room. Hani and Leni slept in a corridor, Mouseman and Petru in a pantry. Also, siblings Lucie and Ivos Greens joined, and the uglier and dumber broke his wrist in a snowpark.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact