Jan Bradáč

08/02
France
Po návratu z Austrálie jsme zformovali tříčlenné uskupení a naplánovali letní cestu do Nant, kde erasmovala naše spolužačka Jane. Výprava sestávala z Eve, Mišika a mě. Měli jsme auto, spacáky, jídlo v konzervách, karty, mapu a balón. S jedním noclehem jsme projeli Německem, přijeli do Štrasburku a pokračovali přes Ronchamp, Chambord atd. do Nant. Odtud jsme už ve čtyřech vyrazili do Bretaně na megality a Mont Saint Michele. Stavili jsme se na katedrálu v Chartres a pak domu. Zase se to neobešlo bez nehody a pán u pumpy nám do nádrže nalil vodu.
After my return from Australia we formed a three-member group and planned a summer trip to Nantes where our schoolmate Jane studied. The expedition consisted of Eva, Mouseman and me. We had a car, sleeping bags, canned food, cards, a map and a ball. With one overnight stop we drove through Germany, came to Strassbourg and went on to Ronchamp, Chambord etc. to Nantes. From there we set out to Britanny and Mont Saint Michele, one last stop in Chartres and home. We did not get away without an accident again and a gas station gentleman poured water into our tank.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact