Jan Bradáč

09/03-06/04
Finland
Ještě před diplomem jsem odjel na rok do Helsinek nasbírat dost kreditů na ukončeni studia v Praze. Bylo určitě zábavnější sbírat kredity v zemi Alvara Aalto, kde mají rádi přírodu, dřevo, zimní sporty a Joriho Hulkkonena. Historie dřevěné architektury, Úvod do dřeva, Průmyslové dřevěné konstrukce, Velké dřevěné stavby a jiný zajímavý předměty. Hrál jsem volejbal dvakrát týdně s klukama z druhý finský ligy, chodili jsme do Mothers a M baru, Vánoce v Helsinkách s Jane a Volkerem, Silvestr v Tallinu. Na jaře jsme s Felixem jeli za polární kruh, a před odletem ještě výlet do Norska.
Before my diploma I went to Helsinki for a year to collect enough credits to finish my studies. It was certainly more entertaining to collect the credits in a country of Alvar Aalto, where they love nature, wood, winter sports and Jori Hulkkonen. History of wooden architecture, Wood introduction, Industrial wood constructions, Great wood buildings and other interesting subjects. I played volleyball twice a week, we went to Mothers, M bar, I spent Christmas with Jane and Volker in Helsinki, NYE in Tallin. In spring we went to the Arctic circle with Felix, and before departure we also made a car trip to Norway.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact