Jan Bradáč

01/04
Estonia
Na Vánoce a Silvestra jsme jediný dva s Volkerem zůstali v Helsinkách. Přijela Jane s vánočkou a plechovkama, tak jsme si ve třech udělali u Volkera vánoční řízek s bramborovým salátem a českým pivem. Na Silvestra jsme takhle ve třech jeli do Tallinu. Jednatřicátýho ráno jsme se v Helsinkách nalodili, v poledne v Tallinu ubytovali a vyrazili do města. Večer jsme našli klub, kde hrál dj i kapely, a kde Volker tančil jako za mlada. Druhej den jsme videli pozůstatky sovětských dob a pána prodávajícího nacistický kabáty. Bylo to prapodivný.
For Christmas and NYE only me and Volker stayed in Helsinki. Jane came over with a Christmas cake and cans so the three of us had Christmas shnitzel with potato salad and czech beer at Volkerś place. For NYE we went to Tallin. On the 31st morning we boarded the ship in Helsinki, at noon checked in at our lodging in Tallin and went downtown. In the evening we found a club where a dj and bands played and where Volker danced as in his early days. Next day we saw remnants of the Soviet times and a guy selling nazi coats. It was super weird.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact