Jan Bradáč

11/01-05/02
Australia
Po čtyřech letech na fakultě jsem přerušil a uletěl do Austrálie. Jako většina Čechů jsem jel studovat na jazykovku s možností práce. V listopadu jsem přistál v Cairnsu, v Queenslandu. Proč tam? Asi proto, že je to kousek na Velký bariérový útes a není to velký město. Pět měsíců jsem chodil do školy, pracoval v Coffee Clubu, cca třikrát se jel potápět, zhubnul 10 kilo a potkal Siciliána Salva. Pak jsem odjel na měsíční cestu kontinentem: do Alice Springs, pak do Adelaide, na Tasmánii, Melbourne, Sydney a zpátky do Cairns. V květnu už jsem byl doma. Uteklo to, ale bylo to parádní.
After four years at university I took a year off and flew to Australia. As most Czechs, I was gonna go to a language school with a working permit. In November I landed in Cairns, Queensland. Why there? Mostly because the Great Barrier Reef is at hand and Cairns is not a big city. For five months I went to school, worked in the Coffee Club, went scubba diving three times, lost 10 kilos and met Salvo the Sicilian. Then I set off for a month trip across the continent: to Alice Springs, then Adelaide, Tasmania, Melbourne, Sydney and back to Cairns. In May I was already at home. It flew by but it was marvellous.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact