Jan Bradáč

byt               /
flat
V prosinci 2005 jsem začal škrábat malbu, trhat lino a demolovat záchod v bytě, kterej mi kamarád nabídl k pronájmu. Přes den jsem bořil, v noci jsem u počítače tvořil návrh. Když bylo vymyšleno, pozval jsem Dudka s obřím kangem a vykopali jsme ve zdi rejhu pro odpad. Ostatní drážky na vodu a elektro byla už jemná práce majzlíkem. Dvakrát jsem se prokopal do komína, ale zazdil jsem ještě před topnou sezonou. Pak se tahaly trubky, dráty, omítalo se, bílilo, brousila a natírala podlaha. Pár kusů nábytku je Ikea, zbytek bytu Hornbach. Děkuji Dudkovi, Lipimu, Mišikovi, Kócovi a rodičům.
In December 2005 I started with a demolition in a flat that a friend of mine offered me to rent. During days I would demolish, at nights I worked on the design. When all was resolved I invited Dudek with a gigantic drill and we made a hole in the wall for the soil pipe. All other grooves were a fine chisel work. I twice broke into the chimney, luckily I managed to fix it before the heating season. Then the pipes and cables were laid, the walls painted, the floor sanded and polished. A few furniture pieces come from Ikea, the rest of the flat is from Hornbach. Special thanks to Dudek, Lipi, Mouseman, Koca and my parents.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact