Jan Bradáč

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
06/03
Vlastkovec
Další pečení a pivo ve Vlastkovci. Tentokrát byl hlavním chodem kus krocana, dál byla slaninka, zeleninka, prsa, palicky atd. Lipi, Dudek, Jiřina, Mišik, Eve, Jane, Klára, Jirka, já a příležitostně malej Míra. Počasí zase epesní, voda na Matějovci ještě ledová, ale my, klucí, jsme se zahřáli skákáním a chytáním meruny. Mišik skočil do kamennýho žlabu s vodou, jinak se celkem nic nestalo, náplň byla standardní, včetně návštěvy Besídky ve Slavonicích. Bylo to opět fajné.
Another grilling and beer in Vlastkovec. This time a chunk of turkey was the main course, then there was bacon, vegetables, breasts, legs etc. Lipi, Dudek, Jirina, Mouseman, Eve, Jane, Klara, Jirka, me and occasionally little Mira. The weather was splendid again, the water at Matejovec still freezing cold but we, the boys, got warmed up by diving and catching a ball. Mouseman jumped into a stone manger full of water, otherwise nothing really happened, all was of a standard sort including a visit in Besidka in Slavonice. It was good again.