Jan Bradáč

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
08/00
Vlastkovec
Legendární druhá akce toho druhu ve Vlastkovci. Tentokrát se sešlo víc lidí, víc kol, jídla, pití, i víc dnů. Mišik, Eve, Lipi, Klárka, Jane, Dudek, Jiřina, Skín, Magda, Petr, Monika, malej Míra, Pepík, občas Libor, Miško, Pepa, Mařena, Vraťka, Martin, Týna, Honza Vaněček, brudr und his friends a ich. Na programu bylo jehně, který před tím leželo týden v česneku a přesto skoro nikomu nechutnalo, a pivo, který mi chutnalo. Počasí bylo epesní, výlety k vodě romantický. S klucíma jsme udělali cyklovýlet na Landštejn, Skín s Lipousem si sedli na koně a na konec tenis u Klárky v Lidmani.
The second legendary event of this sort in Vlastkovec. This time more people gathered, more bicycles, food, drinks, and more time too. Mouseman, Eve, Lipi, Klarka, Jane, Dudek, Jirina, Skinhead, Magda, Petr, Monika, little Mira, little Joseph, occasionally Libor, Misko, Pepa, Marek, Vratka, Martin, Tyna, Honza Vanecek, my brother and his friends and I. There was lamb on the menu that had laid in garlic for a week before and still almost nobody enjoyed, and there was beer that I liked. The weather was splendid, trips to lakes romantic. We made a bike trip to Landstejn, Skinhead and Lipi sat on a horseback and finally we played tennis at Klara’s in Lidman.