Jan Bradáč

12/08
Sociologická vánočka
Studenti sociologie mají víc či míň skrytý exhibicionistický touhy, který ventilujou například v prosinci na večírku zvaném „sociologická vánočka“. Tenhle rok prezentovali vlastní adaptaci „Hoj, ty štědrý večere“, kde Jitu byla velkou selkou, Péťa rozeklanou a rozevlátou vrbou. Taneční aranžmá a pohybové vedení Tereza Jelínková. Potom se strhla pravá bitva o sociologickou vánočku v podobě individuálních vystoupení dobrovolníků. Rap, recitace, vtipy, prohlášení. A v porotě seděla Linda. Bylo to krásný a inspirativní.
Students of sociology possess more or less hidden desires of exhibitionism, which they vent for instance at a party called „The sociological Christmas cake“ in December. This year they performed their own adaptation of „Hoj, ty štědrý večere“, where Jitu played a large country woman and Peta a forked willow. The dance arrangement and movement guidence by Tereza Jelinkova. Then the real fight for the sociological Christmas cake broke out in a shape of individual performances of volunteers. Rap, recitation, jokes, proclamations. And Linda was in the jury. It was wonderful and inspiring.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact