Jan Bradáč

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
05/06
Sázava
Krátce po tom, co jsem nastoupil do ARW, jsme udělali ateliérový kolovýlet na Sázavu do Ratají. Junioři Jana, Luboš a já, a senioři David, Pavel a Pavel. Sešli jsme se na Hlaváku, vlakem jeli do Benešova, nasedli na kola a podél Sázavy šlapali k Ratajům. Stavili jsme se ve Šternberku na pivo a pohár, sjeli moc pěknej lesní sjezd, zastavili někde u splavu na západ slunce a pivo, a před setměním dorazili do Ratají. Tam jsme dali večeři a pivo, kulečník a před spaním ještě několik rund mariáše.
Shortly after I joined ARW we made a studio bicycle trip to Rataje at Sazava river. Juniors Jana, Luboš and me, and seniors David, Pavel and Pavel. We met at the main train station, took a train to Benesov, mounted our bicycles there and along the river we pedalled towards Rataje. We stopped in Sternberk for a beer and ice cream, took a nice forest downhill track, stopped somewhere at the river for a sunset and a beer, and before dusk we reached Rataje. There we had dinner and beer, played pool and before sleep several rounds of cards.