Jan Bradáč

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
02/01
Rokytnice
Lyžařský kurs od stavárny v Rokytnici, který jsme si zaplatili, protože fakulta architektury nemá katedru tělesné výchovy. Radka, Jane, Skín, já, pozdějc se k nám připojili i Eve s Mišikem. Bydleli jsme v hotelu Modrá hvězda, snídaně a večeře v ceně. Počasí stálo za prd, pršelo, zataženo, sníh jenom tu a tam. Lyžovali jsme asi dva a půl dne ze šesti. O to víc jsme ale vyvíjeli jiný aktivity. Byli jsme v Liberci ve vodním světě Babylon (nebo Byblos?), na bowlingu v Rokytnici, hráli macháčka a pili pivo. Překvapivý složení osob, ale nakonec to bylo gut.
A ski trip from the faculty of civil engineering because the faculty of architecture does not have a sports department. Radka, Jane, Skinhead, me, later on Eve and Mouseman joined us. We lived in the Blue Star hotel, breakfasts and dinners included. The weather sucked, it rained, it was cloudy, snow was just here and there. We skied some two and half days out of six. But the more we enjoyed other activities. We went to a water world Babylon (or Byblos?) in Liberec, went bowling in Rokytnice, played dice and drank beer. A surprising combination of characters but it was good after all.