Jan Bradáč

05/09
Regensburg
Na přelomu dubna a května, v čase lásky, jsme s Lipousem jeli na víkend navštívit Jitu a Lindu do Regensburgu. Já podruhý, Lipi už povící. Subaru Forester, sluníčko, Dunaj, grilování, opalování, výlet. Všechno ostatní no comment.
On the turn of April and May, in the time of love, me and Lipi went to visit Jitu and Linda in Regensburg for the weekend. The first time for me, a multiple time for Lipi. Subaru Forester, sun, Donau, barbecue, sunbathing, a trip. Everything else with no comment.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact