Jan Bradáč

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
04/06
Pedroencheca
Po dvou návštěvách u Pedra v Portugalsku mě konečně taky přijel navštívit Pedro do Čech. Zdržel se tu asi tejden, pak měl namířeno do Rakouska za naší kamarádkou Valerií. Tam už jsem s ním bohužel nemohl. Bydlel u mě v bytě, kterej byl asi ve dvou třetinách rekonstrukce, navštívil rodiče a dostal krůtu s vídeňskejma knedlíkama, prošli jsme si Prahu, navštívili Eve a Mišika, udělali sushi, a pak se s nima vydali na výlet. Jeli jsme na sever, do Loun na věž a do galerie, na hnědouhelný pánve, přespali jsme v hotelu v Mostě, vylezli na kopec, a jeli zpátky.
After two visits to Pedro in Portugal he finally came to visit me in Prague. He stayed here for about a week, then he headed to Austria to see our friend Valeria. I could not join him there, unfortunately. He stayed at my flat, which was in some two thirds of reconstruction, met my parents and got turkey with Vienna dumplings, we went sightseeing, visited Eve and Mouseman and made sushi, and then we made a trip with them. We went north to Louny to the tower and the gallery, to the coal surface mines, stayed in Most overnight, climbed a hill and went back.