Jan Bradáč

12/08
New Year's Eve
Silvestr na Śumavě, v Čachrově, u rodičů Jitu na chalupě. Bylo to velké, sněhobílé, žrací, hrací a mezinárodní. Já a Forester jsme vezli Miš s Petru, opice už s předstihem vezla jenom Jitu. TJe s Isabellou jsme druhej den jeli vyzvednout do Klatov. Po Novým roce se odněkud vynořila i Péťa Anýžová. Byli jsme na běžkách, lyžování na Špičáku krásný, bez zbytečnýho množství lidí, klobásy epesní. Vrcholem estetiky byl TJ v bílé stopě, démon protijedoucích domorodců, černá baletka. Hráli jsme dostihy, kostky, volali Tereze s Lindou, jedli koleno, pili vše, až si někdo pozvracel brejle.
New Year´s Eve in Sumava, Cachrov, at Jitu´s parents cottage. It was big, snow white, joyful and international. Me and the Forester gave a ride to Mouseman and Petru, the monkey took only Jitu beforehand. Next day we picked up TJ and Bella in Klatovy. After the New Year also Petra Anyzova sprang from somewhere. We went crosscountry skiing, downhill skiing, not too many people there, sausages were delicious. The peak of aesthetics was TJ on the white track, a demon of the skiers passing by, a black ballet dancer. We played the horse races, the dice, called Tereza and Linda, ate pork knee, drank whatever, and somebody puked on his glasses.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact