Jan Bradáč

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
12/06
New Year's Eve
Silvestr u Jitu v Hostivicích. Protože se většina účastníků narodila v osmdesátých letech, byly mottem osmdesátý. Hostitelé se na to srabácky vyprdli a maškarádu bojkotovali, jmenovitě Lipous a Jitu. Ostatní, jako například Mišik, Petru, Leni, Hani, Kristýna und ich se hezky zasnažili a předvedli to nejlepší z šatníků našich mamč a taťk. Mišik si to trošku popletl, nebo to vzal tak vážně, že to tu tam vypadalo jako transsexuální veselice. Každopádně na Novej rok připravila Adéla k obědu epesní česnečku a kluci v akci luxusní dahí kofta s kari rýží.
New Year’s Eve at Jitu’s place in Hostivice. Because most of the participants were born in the 80’s the motto of the night was the 80’s. The cowardly hosts ignored it and boycotted the masquerade, namely Lipi and Jitu. The others, for instance Mouseman, Petru, Leni, Hani, Kristyna and I made an effort and pulled out the best of our parents’ wardrobes. Mouseman slightly confused it, or took it that seriously, with a transsexual parade. However, Adela prepared an excellent garlic soup for the New Year and the guys in action made absolutly delicious dahí kofta with curry rice.