Jan Bradáč

TKK Helsinki       /
HUT

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
sauna na ostrově Seurasaari
ateliér Heikkinen-Nissi-Raiski-Jetsonen
2004


Ostrov Seurasaari je skanzenem tradiční finské dřevěné architektury uprostřed Helsinek. Na části ostrova je nudistická pláž, kam je navržena sauna. Sauna je přístupná od společné pokladny po mostku tvořícím zároveň bariéru mezi ženskou a mužskou částí pláže. Sauna pak stojí ve vodě. V patře je zádveří a odpočívárna, na mezipodestě šatna, v přízemí sauna, sprchy a výstup na venkovní terasu a do moře.
sauna on Seurasaari island
Heikkinen-Nissi-Raiski-Jetsonen studio
2004


Seurasaari island is a museum of traditional finish wood architecture. There is a nudist beach on the island where the sauna has been designed. It is accessible via a bridge that also creates a barrier between the ladies and gents parts of the beach. The sauna itself stands in the water. On the 1st floor there is entrance and a common room, on the middle landing changing and on the ground floor there is the heat room, showers and exit to the sea.