Jan Bradáč

TKK Helsinki       /
HUT

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
dřevěný most
seminář Jussiho Virtanena
2004


Most pro pěší navržený i pro občasnou kamiónovou přepravu dřeva. Most je, kromě vertikálních tlačených konstrukcí, celodřevěný. Střední podpora je železobetonový sloup, krajní podpory jsou železobetonové platformy sedící ve svahu. Most je tvořen trojicí dva metry vysokých lepených nosníků uložených na podporách. Na nosnících jsou dřevěné lepené předpjaté panely se zábradlím. Boční nosníky jsou chráněny vertikálními ohýbanými latěmi.
wooden bridge
Jussi Virtanen seminar
2004


A bridge for pedestrians designed also for occasional transport of timber. The bridge is, except for vertical compressed elements, all-timber. The middle support is a reinforced concrete column, the side ones are reinforced concrete platforms sitting in the slopes. The bridge consists of three two meter high glulam beams resting on the concrete supports. There are glulam precast wood panels with a handrail on the beams. The side beams are protected with vertical bent battens.