Jan Bradáč

TKK Helsinki       /
HUT

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
dřevěné město Gammelboda
ateliér Heikkinen-Harris-Ahlava
2004


Návrh využívá morfologii terénu. Roztroušené menší kopce dobře slouží jako místo relaxace lidí, bod setkání, i jako hřiště. Ve smyslu hustoty zastavění může být projekt rozdělen na dvě části s jasně definovanými hranicemi (řadové domky). Hustší a multifunkční centrum kolem hlavního náměstí s hotelem, obchody, restauracemi a kavárnami, kde člověk nalezne hlavně obchod. Za hranicí řadovek jsou pak rodinné domy.
Gammelboda wood town
Heikkinen-Harris-Ahlava studio
2004


The design takes advantage of the terrain topology. Scattered small hills serve well as a place for relaxation, meeting place and a playground. In terms of density, the area might be divided into two parts with clear borders. The denser and multi-functional centre around the main square, with the hotel, shops, cafes, restaurants, etc., where one will find preferably business premises and housing in blocks of flats. Behind the line of the row houses, there are the detached family houses.