Jan Bradáč

TKK Helsinki       /
HUT

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
zahradní město Tapiola
ateliér Harris-Ahlava
2003


Tématem projektu byla proměna jižní části slavného zahradního města Tapiola a jeho efektivnější propojení s ostatním městem. Tapiola je součástí Espoo, rezidenční části Helsinek. Návrh zahušťuje rozpačitou střední část novými administrativními, občanskými i bytovými budovami, vytváří intenzivnější centrum v zeleni. Směrem od centra se zástavba snižuje a rozvolňuje. Dále jsou navrženy nové pěší a cyklo trasy spojující Tapiolu s okolím.
Tapiola garden city
Harris-Ahlava studio
2003


The project theme was a metamorphosis of the southern part of the famous Tapiola garden city and its more efficient links with the surroundings. Tapiola is a part of Espoo, a residential area of Helsinki. The proposal intensifies the vague middle part with new office, public and residential buildings, and so creates a denser center in greenery. Away from the center the blocks are lower and more scattered. Also new pedestrian and cyclo routes have been designed.