Jan Bradáč

ČVUT Praha   /
CTU Prague

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
diplomní projekt
nová Fakulta architektury
ateliér Šenbergr-Smitka
2005


Pozemek leží v Praze-Dejvicích, je součástí vysokoškolského areálu. Poloha parcely je v tomto souboru budov výjimečná, je ve „stínu“ dejvické dominanty, budovy A, a zároveň na konci areálu. Škola architektury je místem interakce, prostorem pro konfrontaci. Vede studenty k tomu být srozumitelný, v praxi i teorii. Forma budovy je snahou o odpověď na urbanismus Dejvic, a zároveň formulací názoru na koncepci školy architektury.
diploma project
new Faculty of architecture
Šenbergr-Smitka studio
2005


The site is located in Dejvice, Prague, as a part of university campus. The location is unique, it is in the “shade” of the Dejvice landmark, building A, but also at the end of the campus. School of architecture is an interaction point, a space for confrontation. It leads students to be comprehensible, both in theory and practice. The building form attempts to reflect the Dejvice master plan of Antonin Engel, and is also an opinion on a concept of architecture school.