Jan Bradáč

ČVUT Praha   /
CTU Prague

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
rekonstrukce interiéru
ateliér Vavřík-Jiran
2003


Úkolem byla rekonstrukce a transformace části bývalého broumovského pivovaru na kavárnu s čajovnou. Ve spodním, vstupním podlaží je v části s klenutým stropem místo k tradičnímu způsobu pití čaje, v hlavním prostoru přes dvě patra je pak bar a kavárna. Po ocelovém schodišti se vystoupí do horního patra s internetovou kavárnou a sociálním zázemím.
interior reconstruction
Vavřík-Jiran studio
2003


The task was to reconstruct and transform a part of former brewery of Broumov town to cafeteria and tea room. In the lower entrance floor, in the vaulted ceiling part there is a space for traditional way of drinking tea, in the main two storey space there is a bar and the cafeteria. Via a steel stair one steps up to the upper floor with the internet cafe and guest bathrooms.