Jan Bradáč

ČVUT Praha   /
CTU Prague

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
dům s ateliérem Jinonice
ateliér Šenbergr-Smitka
1999


Parcela je v mírně svažitém svahu orientovaném k jihu. Na sousedním západním pozemku se předpokládá další rodinný dům, na východní straně bytové domy. Koncept vychází ze tří úloh (vrstevnatost, otevřenost, technologie), řešených v rámci ateliéru před návrhem samotného domu. Dům je pak pojednán jako krabička na bydlení, obklopená vnějším otevřeným prostorem s lávkami a plošinami a ten je ohraničen vrchní skořápkou.
house with a studio Jinonice
Šenbergr-Smitka studio
1999


The plot is on a slight slope oriented south. There is another family house assumed on the adjacent west plot and apartment buildings on the east one. The concept has evolved from three tasks (layerness, openness, technology) solved in the studio before the actual project. The house itself is conceived as a box for living surrounded by an outer open space with bridges and decks which is eventually limited by the upper shell.