Jan Bradáč

ČVUT Praha   /
CTU Prague

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
bytové domy Bubeneč
ateliér Šenbergr-Smitka
1998


Parcela se nachází v Praze-Bubenči, v blízkosti hotelu Holiday Inn (Internacional). Pozemek má tvar výrazně protáhlého obdélníku se západovýchodní orientací v podélném směru. Nové objekty respektují se čtyřmi nadzemními podlažími stávající podlažnost. Stoosmdesát metrů dlouhá parcela je osově rozdělena na dvě poloviny, čímž vznikly dva devadesátimetrové bloky zajišťující relativní klid zahrady a zároveň nepůsobí v území roztříštěně.
apartment blocks Bubeneč
Šenbergr-Smitka studio
1998


The plot is located in Prague, Bubenec, in proximity of Holiday Inn (Internacional) hotel. The site is of a long rectangular shape with an east-west orientation. New objects respect, with four storeys, the number of floors of the existing buildings. 180m long plot has been equally split into two 90m blocks that provide enough privacy for the inner garden and at the same time do not feel scattered in the neighbouring area.