Jan Bradáč

wooden house
architektonicko-konstrukční soutěž
Jan Bradáč
2006


Malý, levný, efektivní dům. Snadno a rychle postavit, stejně snadno a rychle přistavit, nastavit nebo zcela rozmontovat a přemístit. Využití výhod všech tradičních i nových přístupů, materiálů a výrobků, s cílem zjednodušit dům i proces výstavby. Nad vším stojí použitelnost, variabilita a trvanlivost. Dům/systém funguje, je proměnitelný, ale i odolný. V přízemí obytná část, v prvním patře ložnice, ve druhém pokoj.
architectural structural competition
Jan Bradáč
2006


A small, cheap, efficient house. Easy and quick to build, equally easy and quick to extend or totally dismantle and replace. Use of advantages of both traditional and modern approaches, materials and products in order to simplify the house and construction process. Usefulness, variability and durability stand above all. The house/system is alterable but also resistant. Living space on the ground floor, master bedroom on the first, room on the second.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact