Jan Bradáč

villa by a river
studentská soutěž
Michal Bernart, Jan Bradáč
2001, 3.cena


Parcela leží přímo u Vltavy. Na druhém břehu je hlavní silnice na Slapy a mohutná skalní stěna. Pozemek se mírně svažuje k jihozápadu, tedy ke dvěma dominantám, řece a skále. Základní myšlenkou bylo vytvořit soustavu objemů s různou funkční náplní, skládaných k sobě tak, aby jejich umístění v krajině bylo přirozené. Dům je rozdělen dle podélné osy pozemku na levou, veřejnou část, a pravou, menší, zcela soukromou. To platí pro obě patra.
student competition
Michal Bernart, Jan Bradáč
2001, 3rd prize


The plot is located right by river Moldau. There is a main road to Slapy and an enormous rock on the opposite bank. The longitudinal site slightly slopes down southwest, thus to the two landmarks, the river and the rock. The idea was to create a set of volumes of various functions, put together so that their location in space and landscape is most natural. The house is split to larger left public part and smaller right exclusively private part. That applies to both floors.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact