Jan Bradáč

Velux house
ideová soutěž
Michal Bernart, Jan Bradáč
2003, odměna


Námětem je dvojice nestejně velkých zaoblených ploch, spádovaných jen jedním směrem, v opozici jedna ke druhé. Vznikl tak dynamický, ale elegantní objem. Plochy střech jsou tu a tam proděravěné pravidelnými či nepravidelnými shluky střešních oken.
V horním, nástupním patře jsou pokoje dětí, šatny, koupelna a ateliér se zázemím, ve spodním je obytná část s kuchyní a jídelnou, a velká ložnice s koupelnou.
conceptual competition
Michal Bernart, Jan Bradáč
2003, honorary mention


The motive is a couple of unequal rounded surfaces sloping down in one direction, in opposition to each other. A dynamic but elegant volume was created. The roofs are here and there perforated with regular and irregular clusters of roof windows.
There are kids rooms, changing rooms, bathroom and a studio on the upper entrance floor. On the lower floor there is living space, kitchen with dining room and a spacious bedroom with bathroom.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact