Jan Bradáč

sports park in Opava
urbanisticko-architektonická
Michal Bernart, Jan Bradáč, Jana Jeřábková, Pedro Prazeres
2008, 1. cena


Ocitnout se v těžišti je elektrizující, podmanivé. Člověk uprostřed přírody. Pocit volnosti i napětí zároveň. Ocitnout se nahoře je osvobozující. Výhledy, přehled, nadhled. Nová perspektiva, souvislosti, nový obraz krajiny (města). Nové centrum města, cíl cesty. Těžiště, koncentrace. Městské přírodní hřiště. Architektonizovaná krajina. Landscape, architektura.
planning-architectural
Michal Bernart, Jan Bradáč, Jana Jeřábková, Pedro Prazeres
2008, 1st prize


It is electrifying, captivating to find oneself in the focal point. A man in the middle of nature. Feeling of freedom and thrill at one time. To find oneself on top is liberating. New perspectives, connections, new image of the landscape (city). New centre of the city, a destination. The city natural playground. Architectural landscape. Landscape, architecture.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact